Deneme

load($path.$gazete.’.jpg’);
$image_Ufak->resize(94,134);
$image_Ufak->save($path.$gazete.’-ufak.jpg’);

$image_Orta = new SimpleImage();
$image_Orta->load($path.$gazete.’.jpg’);
$image_Orta->resize(185,275);
$image_Orta->save($path.$gazete.’-orta.jpg’);
}
}
}
}

class SimpleImage {

var $image;
var $image_type;

function load($filename) {
$image_info = getimagesize($filename);
$this->image_type = $image_info[2];
if( $this->image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
$this->image = imagecreatefromjpeg($filename);
} elseif( $this->image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
$this->image = imagecreatefromgif($filename);
} elseif( $this->image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
$this->image = imagecreatefrompng($filename);
}
}
function save($filename, $image_type=IMAGETYPE_JPEG, $compression=75, $permissions=null) {
if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
imagejpeg($this->image,$filename,$compression);
} elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
imagegif($this->image,$filename);
} elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
imagepng($this->image,$filename);
}
if( $permissions != null) {
chmod($filename,$permissions);
}
}
function output($image_type=IMAGETYPE_JPEG) {
if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
imagejpeg($this->image);
} elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {
imagegif($this->image);
} elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {
imagepng($this->image);
}
}
function getWidth() {
return imagesx($this->image);
}
function getHeight() {
return imagesy($this->image);
}
function resizeToHeight($height) {
$ratio = $height / $this->getHeight();
$width = $this->getWidth() * $ratio;
$this->resize($width,$height);
}
function resizeToWidth($width) {
$ratio = $width / $this->getWidth();
$height = $this->getheight() * $ratio;
$this->resize($width,$height);
}
function scale($scale) {
$width = $this->getWidth() * $scale/100;
$height = $this->getheight() * $scale/100;
$this->resize($width,$height);
}
function resize($width,$height) {
$new_image = imagecreatetruecolor($width, $height);
imagecopyresampled($new_image, $this->image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $this->getWidth(), $this->getHeight());
$this->image = $new_image;
}
}

Bir Cevap Yazın