İdari ve Sosyal Yapı

İdari Durum

 

İlçenin bir kasabası     ve 25 köyü ,Dikili İlçe Merkezinde 4, Çandarlı Kasabasında 2 olmak üzere     toplam 6 Mahallesi vardır. Köyler genellikle ulaşım yollarına ve tarım     alanlarına yakın kurulmuşlardır. Bu köylerin yol, su, elektrik gibi sosyal     yaşantısı, bunun yanında devlet yönetimi ile halkın arasındaki müspet     ilişkiyi sağlayan hizmetler açısından bir problemi yoktur. Devletin yapmakta     olduğu hizmetler açısından hizmetin gitmediği köy yoktur. İdareye yardımcı,     idare ile halk arasında ilişkiyi sağlayan muhtarlık birimleri, yasalar ve     görevleri konusunda yeterli bilgi düzeyine sahiptirler. İlçe halkının devlet     yönetimine güveni tamdır. Bu güveni sarsacak veya devletin müdahalesini     gerekli kılacak çapta hiçbir olay olmamıştır. Halkın ekonomik gücünün ve     eğitim düzeyinin iyi oluşu devlet yönetimiyle halk arasındaki ilişkilerin     istenilen düzeyde olmasını sağlamaktadır.

 

Sosyal Durumu

 

Tarım  girdileri ve diğer sektörlerin kazançlarının yüksek oluşu halkın satın alma  gücünü artırmakta ve sosyal seviyeyi yükseltmektedir. Halkın satın alma gücünün  yüksekliği, köylerimizde bile elektrikle çalışan soğutucu, televizyon ve diğer  elektrikli ev aletlerini kullanımda %60-70’ler boyutuna gelmiştir.

İlçede  konut büyük boyutlara ulaşan bir sorun değildir. Yapılan istatistiklerden her 5  kişiye bir konut düştüğü görülmüştür. Turistik özelliği sebebiyle yaz aylarında  geçici olarak konut sorunu olmaktadır. Bunun yanında sadece yaz aylarında  kullanılan, halkın yazlık dediği konut miktarı da yine ilçenin turistik özelliği  sebebiyle devamlı artmaktadır.

Okuma yazma oranı yüksek olan  ilçemizde, halkın kişisel ve toplumsal münasebetlerindeki sosyal yaşantısı belli  bir düzeyin üzerindedir.

İlçe halkının tümünde davranış konuşma tarzı , giyim, kuşam, gelenek, görenek ve bunların uygulaması hadiselere  tepki ve duyarlılık yönünden devamlı bir uyumluluk gözlenmektedir.İlçemizde  günlük yaşam ve mevcut küçük sanayinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi Bergama  Trafo Merkezinden temin edilmektedir. Usulsüz ve kaçak elektrik kullanımına  karşı devamlı önlemler alınmaktadır. Şu anda elektriği olmayan köyümüz  bulunmamaktadır. İlçede merkezindeki elektrik abone sayısı 13.226, toplam ilçe  abone sayısı ise 25.348’dir.

İlçemizde  sağlık hizmetleri, çevre sağlığı, suları klorlamak, hastalık etkeni kara sinek  ve sivri sinek gibi haşerelerle mücadele, tedavi yöntemlerinin uygulanması, aşılama kampanyaları ile devamlı yürütülmektedir. Bu hizmetler Sağlık Grup  Başkanlığı ile Çandarlı Sağlık Ocağı doktorları ve yardımcı personeli ile  yapılmaktadır.

Alınan önlemlerle bugüne kadar İlçemizde halkın sağlığını tehdit eden salgın  bir hastalık olmamıştır. Özellikle köylerde oturan ve okul çağındaki çocukların  tümü görevli sağlık personeli tarafından periyodik olarak sağlık kontrolünden  geçirilmektedir.

İlçe   merkezinde 8, Çandarlı beldesinde 3 olmak üzere ilçede toplam 11 adet eczane   bulunmakta olup, ilaç sıkıntısı yoktur. PTT İşletme Genel Müdürlüğüne bağlı   İlçemizde Posta Merkez Müdürlüğünün yalnızca Çandarlı  kasabasında 1 şubesi   bulunmaktadır.

İlçemizde iş ve çalışma hayatı devamlılık arz eder. Birden fazla tarım  üretiminde bulunulması, senenin tüm aylarında çalışmayı gerekli kılar, iş ve  çalışma hayatında idarenin müdahalesini gerekli kılacak problemleri yoktur.  Ayrıca ilçede ağalık, şeyhlik gibi müesseseler de bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.